คำสรรเสริญของพระราชา ๒๙-๒

1 พงศาวดาร 29:10-13

การถวายอันล้นเหลือ และความหวังที่จะได้มีพระวิหารของพระเจ้า  แม้ว่าต่อไปอาจจะไม่ได้อยู่จนเห็นพระวิหารเสร็จ  ทำให้ราชาดาวิดปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง    พระองค์จึงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าต่อหน้าประชาชนที่มารวมกลุ่มกันอย่างมากมาย ด้วยสุรเสียงอันดังกังวานว่า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า   พระเจ้าแห่งอิสราเอล บรรพบุรุษของเรา
ขอถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์จากนิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล
ความยิ่งใหญ่  อำนาจ  พระเกียรติ  ชัยชนะ และเดชานุภาพสูงสุดเป็นของพระองค์
เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ และในพื้นแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักรสูงสุดเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเหนือทุกสิ่ง
ความมั่งคั่ง และเกียรติยศมาจากพระองค์  พระองค์ทรงปกครองเหนือสรรพสิ่ง
ในพระหัตถ์ของพระองค์คืออำนาจและฤทธานุภาพ
จากพระหัตถ์ของพระองค์ คือที่มาแห่งเกียรติและกำลังของทุก ๆคน

ภาพถ่ายโลกอีกมุมจากอพอลโล 11 องค์การนาซา NASA.gov

บัดนี้ เราขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์  พระเจ้าของเรา และสรรเสริญพระนามอันทรงสิริของพระองค์

ประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในนั้น ต่างพากันสรรเสริญพระนามของพระเจ้า พร้อมไปกับราชาดาวิด

คำสรรเสริญพระเจ้ายังไม่จบ  แต่ดูแค่คำขึ้นต้นนี้ เราก็เห็นแล้วว่า ราชาดาวิดได้ตระหนักเสมอว่า ที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่  มีประชากรที่รักพระเจ้า และยังมีความหวังที่จะทำสิ่งดีอีกหลายสิ่งต่อไปได้นั้น  ทุกอย่างมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น

หากเราคิดเช่นนั้น และตระหนักอย่างจริงใจว่า พระเจ้าทรงเหนือทุกสิ่งในโลกและในชีวิตของเรา … เราจะมีความสุขยิ่งกว่าที่เป็นอยู่สักเท่าใด