คำสรรเสริญของพระราชา ๒๙-๓

1 พงศาวดาร 29:14-19

ราชาดาวิดมิได้จบแค่นั้น พระองค์ยังทรงสรรเสริญพระเจ้าต่อไปอีก  ผู้คนต่างพากันชื่นชม และพวกเขาอยากที่จะได้ยินว่า พระราชาทรงกล่าวยกย่องพระเจ้าอย่างไร   พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้ากับพระราชา และเมื่อกลับไปบ้าน เขายังจะสรรเสริญพระองค์ต่อไป

“แต่ข้าทาสของพระองค์เป็นผู้ใด  ประชาชน ณ ที่นี้เป็นใคร  ที่เราจะมีความสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจอย่างที่เห็นนี้

พระเจ้าข้า  ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระองค์  ที่เราถวาย ก็เป็นของ ๆ พระองค์เท่านั้น

ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในโลกเหมือนเงา เป็นคนที่ผ่านเข้ามาในโลก ไม่มีอะไรยั่งยืน”

หลายคนแปลกใจที่พระราชาไม่ได้ทรงคิดว่า สิ่งของทองคำ เงิน เหล่านี้ไม่ยั่งยืน  และพระองค์ยังทรงเห็นว่า ชีวิตของคนเรานั้นสั้นนัก

ภาพถ่ายคนงานเหมืองทองจาก http://www.guardian.co.uk โดย Goran Tomasevic/Reuters

 

ทองคำที่พวกเขาขุดได้มาจากเหมืองทองเพื่อมาสร้างพระวิหารนั้น  ก็เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้น

 

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ของมากมายเหล่านี้ ที่ได้จัดหามาเพื่อสร้างพระวิหารถวาย เพื่อพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์  จริงแล้ว  ก็มาจากพระหัตถ์ของพระองค์  ทุกสิ่งเป็นของพระองค์

พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ทดสอบจิตใจ  และทรงพอพระทัยในความเที่ยงธรรม

นอกจากที่ข้าทาสของพระองค์จะถวายด้วยเต็มใจแล้ว  ประชากรทั้งหลายก็ถวายด้วยความเต็มใจเช่นกัน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอับราฮัม  อิสอัค และยาโคบ  ของพระองค์ทรงเมตตารักษาให้ใจของเราเป็นเช่นนี้ตลอดไป  ให้พวกเขามีใจมั่นคงในพระองค์”

พระราชาทรงอธิษฐานขอเพื่อประชากร  และทรงอธิษฐานเพื่อโอรสซาโลมอนด้วย

“ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ซาโลมอนมีความตั้งใจจริงในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์  พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์  ให้เขาได้สร้างพระวิหารตามที่ได้เตรียมไว้จนถึงที่สุด”

แล้วราชาดาวิดทรงหันมาหาประชาชน

“จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านเถิด”

พระราชา และประชาชนทุกคนก้มลงกราบองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่เขามองไม่เห็นพร้อม ๆ กัน