ชำนาญความโลภ

22 กุมภาพันธ์ 2021

ดวงตาเต็มด้วยความกระหายทางกาม
ไม่สามารถที่จะหยุดทำบาปชั่ว คอยดัก
จับคนที่ไม่มั่นคง ใจนั้นมีความชำนาญ
ในความโลภ เป็นคนที่ถูกแช่งสาป
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:14