ดาเนียล 4-2 ฝันอีก

ดาเนียล 4:4-8

เรา เนบูคัดเนสซาร์พักอยู่ในวังของเราอย่างสบายใจ
แต่เราเกิดฝันไป ทำให้เรารู้สึกกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ขณะที่เรานอนอยู่ เราก็นึกถึงภาพต่าง ๆที่ทำให้เราหวาดกลัว
เราจึงสั่งให้ปราชญ์ของบาบิโลนมาเข้าเฝ้า
เพื่อว่าพวกเขาจะได้แปลความฝันให้เรา

ดังนั้น เหล่าคนเล่นอาคม ผู้เล่นเวทมนตร์  ชาวเคลเดีย และโหรได้เข้ามาเฝ้า
เราก็เล่าความฝันให้พวกเขาฟัง
แต่ปรากฏว่า พวกเขาไม่สามารถแปลความหมาย
ของความฝันนั้นเลย

download

ในที่สุด ดาเนียลได้เข้ามาเฝ้าเรา
เขาผู้นี้ มีนามอีกอย่างหนึ่งว่า เบลชัสซาร์
ซึ่งเป็นชื่อของพระที่เราเชื่อองค์หนึ่ง
แต่ในตัวของเบลชัสซาร์ผู้นี้ มีพระวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์สถิตอยู่