ดาเนียล 1-8 เหนือกว่าสิบเท่า!

ดาเนียล 1:18-21

อย่างที่ได้เล่ามาแล้ว  ดาเนียลกับเพื่อนก็ได้เข้ารับราชการ
ในงานที่ใกล้ชิดพระราชากว่าคนอื่น ๆ
แค่นี้ก็ทำให้ใคร ๆ เห็นแล้วว่า พวกเขาทุกคนต้องมีอะไรแตกต่างไปอย่างแน่นอน

พระราชาทรงสังเกตเห็นว่า ไม่ว่าในเรื่องอะไร
ไม่ว่าจะทรงถามอะไรชายหนุ่มทั้งสี่คนนี้
พวกเขา มีความเข้าใจมากกว่าเหล่าโหร
และพวกนักเวทมนตร์ ของพระองค์ถึง สิบเท่า!

47586407!h.480,id.2365,m.fill,w.640

เพื่อน ๆ ครับ สิบเท่านี่ ไม่ใช่น้อยนะครับ

อยากเก่งกว่าคนที่ใคร ๆ นับถือ และเชี่ยวขาญ
เป็นหลาย ๆ เท่าแบบนี้  น่าจะถามตัวเองดูว่า

จากตัวอย่างของดาเนียลนั้น  เราจะทำอะไรได้บ้าง

เพื่อน ๆ ครับ  พระเจ้าทรงให้ดาเนียลและเพื่อน ๆ

ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาจะเป็นพร เป็นประโยชน์แก่ประเทศที่จับพวกเขามา
ได้มีโอกาสที่จะส่งสิ่งดี ๆ ของพระเจ้าให้คนในประเทศนี้
และกับเหล่าเชลยที่ถูกจับมาพร้อม ๆ กัน
ในขณะเดียวกัน ทั้งดาเนียลและเพื่อนของเขาก็ยังมีโอกาส
ที่จะรักและนับถือพระเจ้าของเขา โดยไม่ต้องโอนอ่อนไปกับ
ความเชื่อในเทพเจ้าต่าง ๆ ของบาบิโลน

ยังมีเรื่องราวที่บอกเล่าว่า
พวกเขาจะยอมให้กับความเชื่อของบาบิโลนหรือไม่

 

ยังมีเรื่องราวที่บอกเล่าว่า
พวกเขาจะยอมให้กับความเชื่อของบาบิโลนหรือไม่

 

ปรากฎว่า ดาเนียลได้รับราชการตั้งแต่สมัยของราชาเนบูคัดเนสซาร์
มาจนถึงสมัยของไซรัสมหาราช …..นั่นก็คือประมาณ 539- 535 ปีก่อนคริสตศักราช

เป็นเวลาราว เจ็ดสิบปี ที่ดาเนียลได้รับใช้ในบาบิโลน

กษัตริย์องค์หนึ่งมาแล้วก็ไป มาแล้วก็ไปหลายองค์
และในที่สุดบาบิโลนก็มาตกอยู่ในอำนาจของกษัตริย์ชาวเปอร์เซีย …

ต่อไป เราจะได้เห็นว่า พระเจ้าทรงใช้ดาเนียลอย่างไรบ้าง