ดาเนียล 11-1 อาณาจักรสี่ทิศ

ดาเนียล 11:1-4

กาเบรียลกล่าวต่อไปว่า

“สำหรับข้า  ..​ในปีแรกของกษัตริย์ดาริอัสชาวมีเดียน
ข้ายืนขึ้น และหนุนกำลังและปกป้องทูตมีคาเอล”

“และบัดนี้ ข้าจะบอกความจริงแก่ท่าน
ดูเถิด จะมีกษัตริย์อีกสามองค์ในเปอร์เซีย
และจะมีองค์ที่สี่ ซึ่งมั่งคั่งกว่าสามองค์แรกมากมายนัก
เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเข้มแข็งมากขึ้นเพราะความมั่งคั่งของพระองค์
พระองค์จะชักชวน ปลุกใจให้ประเทศต่าง ๆ สู้กับอาณาจักรกรีก

ต่อมาจะมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งอีกองค์ขึ้นมาครองอำนาจ
พระองค์จะปกครองด้วยอำนาจและจะทำทุกอย่างตามที่พระองค์ประสงค์
และขณะที่พระองค์ได้ขึ้นมามีอำนาจนั้น
ราชอาณาจักรของพระองค์ก็แตก
และแยกออกเป็นสี่ทิศ ตามทิศทางลมแห่งสวรรค์
ซึ่งทั้งหมดนั้น จะไม่ตกแก่ลูกหลานของพระองค์
ไม่มีอำนาจเท่าอย่างที่พระองค์เคยมี

อาณาจักรนั้น จะถูกรื้อถอนรากถอนโคน
และจะมีคนอื่นเข้ามาครองแทน