ดาเนียล 11-3 กษัตริย์เหนือและใต้

ดาเนียล 11:5-9

ต่อมา กษัตริย์ทางใต้จะกลับมาเข้มแข็ง
แต่แล้วจะมีแม่ทัพคนหนึ่งแข็งแกร่งยิ่งกว่าเขา
และเขาจะปกครอง ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่นัก
ต่อมาหลายปี เขาจะเป็นพันธมิตรกัน
และธิดาของกษัตริย์ทางใต้จะเดินทางมาหากษัตริย์ทางเหนือเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีกัน
แต่เธอก็ไม่สามารถรักษาอำนาจของเธอไว้ได้

กษัตริย์ทางใต้ก็เช่นกัน ไม่สามารถรักษาอำนาจได้
เธอถูกกักอำนาจไว้ ทั้งผู้ที่ติดตามเธอ ผู้ดูแลเธอ และผู้ที่สนับสนุนเธอ

คนหนึ่งในลูกหลานของเธอจะขึ้นมาแทนที่
เขาจะบุกไปโจมตีกองทัพและป้อมเข้มแข็งของกองทัพกษัตริย์ฝ่ายเหนือ
เขาจะต่อสู้และได้ชัยชนะ
เขาจะนำเทวรูป ภาชนะที่มีค่าต่าง ๆ ทั้งเงินและทอง
กลับไปอียิปต์
และบางปีเขาก็จะงด ไม่ไปบุกอาณาจักรของกษัตริย์ฝ่ายเหนือ
กษัตริย์ฝ่ายเหนือจะบุกเข้ามาทางดินแดนของกษัตริย์ฝ่ายใต้​
แต่แล้ว ก็จะต้องเดินทางกลับไปยังอาณาจักรของตนเอง