ดาเนียล 11-4 การรบของฝ่ายเหนือใต้

ดาเนียล 11:10-15

ต่อมาลูกชายของเขา(ฝ่ายเหนือ) จะเตรียมการรบ
โดยรวบรวมกำลังมาเป็นจำนวนมาก
ซึ่งกองกำลังนี้จะเดินทางเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง
จะทำสงครามจนมาถึงป้อมของกษัตริย์ฝ่ายใต้

แล้วกษัตริย์ฝ่ายใต้ซึ่งถูกเร้าให้โกรธยิ่งนัก
จะออกมาและทำสงครามสู้รบกับกษัตริย์ฝ่ายเหนือ
ซึ่งระดมกองทัพใหญ่มา แต่แล้วก็จะพ่ายแพ้ให้แก่ฝ่ายใต้

และเมื่อฝ่ายเหนือถอยทัพกลับไป
ใจของกษัตริย์ฝ่ายใต้ก็จะฮึกเหิมเป็นอย่างยิ่ง

เขาจะสังหารคนอีกมากมาย
แต่เขาก็ไม่ชนะ

เพราะต่อมากษัตริย์ฝ่ายเหนือจะเตรียมกองทัพจำนวนมหาศาล
ใหญ่กว่าคราวแรก
หลังจากนั้นไม่กี่ปี เขาก็ยกกองทัพใหญ่มา พร้อมกับเสบียงมากมาย

ในเวลานั้น  จะมีหลายคนลุกฮือขึ้นต่อต้านกษัตริย์ฝ่ายใต้
จะมีคนหัวรุนแรงในหมู่ประชาชนของท่านเองลุกฮือขึ้น
เพื่อจะทำให้เป็นไปตามนิมิต แต่พวกเขากลับทำล้มเหลว

แล้วกษัตริย์ฝ่ายเหนือจะมาและก่อเชิงเทินล้อมเมือง
และสามารถยึดเมืองที่มีป้อมเข้มแข็งได้
และกำลังจากทางใต้จะไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้
ถึงแม้จะมีกองทัพดีที่สุด เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่มีพลังพอที่จะยืนหยัดได้