ดาเนียล 11-5 มนุษย์…ทำทุกวิถีทาง…

ดาเนียล 11:16-20

แต่คนที่มาต่อสู้เขานั้น จะทำตามใจตนเอง
และไม่มีใครสามารถทัดทานเขาได้
เขาจะยืนอยู่ในแผ่นดินที่ทรงสิรินั้น โดยมือของเขามีอำนาจทำลาย

เขาจะต้องหน้าของเขาด้วยกำลังหนุนจากอาณาจักรของเขาทั้งหมด
และเขาจะเสนอข้อตกลง และทำตามนั้น
เขาจะยกลูกสาวให้สมรสเพื่อจะทำลายอาณาจักรฝ่ายใต้

แต่มันจะไม่สำเร็จ ไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขา
หลังจากนั้น เขาจะหันไปทางประเทศริมทะเล และจะยึดไว้ได้หลายเมือง
แต่จะมีแม่ทัพคนหนึ่งมาสยบความหยิ่งผองของเขาจนอยู่มือ
จริง ๆ แล้ว เขาจะทำให้ความหยิ่งของเขากลับมาทำลายตัวเขาเอง

จากนั้น เขาจะหันหน้ากลับไปยังเมืองป้อมต่าง ๆ ในดินแดนของเขา
แต่เขาจะสะดุดล้มลง และไม่มีใครพบเขาอีกเลย

แล้วแทนที่เขา จะมีคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจ คนนี้จะส่งคนออกไปเก็บภาษี
เพื่อความสง่าตระการของอาณาจักร

แต่ภายในสองสามวันเขาก็หมดอำนาจ พังไป แต่ไม่ใช่จากความโกรธหรือสงคราม……