ดาเนียล 11-6

ดาเนียล 11:21-27

แทนที่เขาจะมีอีกคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจ
คนนี้เป็นคนต่ำช้า ไม่ได้รับสิทธิ์ในการปกครองอย่างกษัตริย์
เขามาโดยไม่มีอะไรเตือนล่วงหน้า  เขาไดัรับอาณาจักรด้วยเล่ห์กล ฝีปากขอ งเขา
กองทัพจะถูกกวาดไปต่อหน้าเขา ทั้งกองทัพและเจ้าผู้ครองแห่งพันธสัญญา

จากเวลาที่มีการทำข้อตกลงกับเขานั้น
เขาจะหลอกลวง และจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจพร้อมกับคนกลุ่มเล็กๆ

เขาจะเดินทางมายังแคว้นที่มั่งคั่งที่สุด
และเขาทำสิ่งที่พ่อของเขาหรือบรรพบุรุษของเขาไม่เคยทำมาก่อน
เขาจะแบ่งของที่ปล้นมาได้ให้กับคนที่อยู่ฝ่ายเขา
เขาจะวางแผนต่อต้านป้อมทั้งหลาย  แต่ก็ทำได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง

เขาจะปลุกอำนาจของเขาขึ้นมาด้วยใจกล้า
และนำกองทัพใหญ่ไปสู้รบกับกษัตริย์ฝ่ายใต้
และกษัตริย์ฝ่ายใต้จะสู้สงครามด้วยกองทัพที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งอย่างยิ่ง
ถึงอย่างนั้น เขาก็ไม่สามารถเอาชนะ เพราะแผนลวงที่วางไว้สู้กับเขา
แม้คนที่ร่วมโต๊ะอาหารกับกษัตริย์ฝ่ายใต้
ก็ยังจะพยายามทำลายเขา
และกองทัพของเขาจะถูกกวาดไป คนเป็นอันมากจะถูกฆ่าในสนามรบ

และกษัตริย์สององค์ มีใจที่โน้มเอียงทำความชั่วร้าย
จะนั่งโต๊ะเดียวกัน แต่ก็โกหกกันซึ่งหน้า
แต่ถึงพระนั้น ก็ไม่ส่งผลอะไร เพราะจุดจบจะมาถึงตามเวลาที่ถูกกำหนดไว้