ดาเนียล 11-7

ดาเนียล 11:28-35

และกษัตริย์ฝ่ายเหนือจะกลับไปยังแผ่นดินของตนพร้อมด้วยทรัพย์สินมากมาย
แต่ใจของเขาตั้งมั่นที่จะต่อสู้กับพันธสัญญาบริสุทธิ์
เขาจะลงมือต่อต้านพันธสัญญา และเขาก็จะกลับไปยังดินแดนของตน

พอถึงเวลาที่กำหนด เขาจะกลับมา
และเดินทางไปยังทางใต้  แต่จะไม่ได้ผลเหมือนคราวก่อน
เพราะกองเรือจากคิททิม หรือจากชายฝั่งตะวันตกจะเข้ามาต่อต้านเขา
เขาจะรู้สึกกลัวและถอยไป   เขาจะโกรธเกรี้ยวอย่างยิ่ง
และต่อต้านพันธสัญญาบริสุทธิ์
เขาจะหันกลับ และไปสนใจกับเหล่าคนที่ละทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์

จะมีกองกำลังจากเขา และดูหมิ่นทั้งพระวิหาร และป้อมปราการ
และจะเอาการถวายเครื่องเผาบูชาที่เป็นปกติออกไป
จากนั้นจะตั้งสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งขึ้นมา อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดวิบัติ

เขาจะล่อหลอกคนที่ละเมิดพันธสัญญาด้วยฝีปาก
แต่คนที่รู้จักพระเจ้าของพวกเขาจะยืนมั่น และต่อต้านสิ่งที่ผิดอย่างเข้มแข็ง

และคนที่มีปัญญาซึ่งอยู่ท่ามกลางประชาชนจะทำให้หลายคนได้เข้าใจ
แม้วันหนึ่ง พวกเขาจะสะดุดล้มเพราะดาบและเพลิง ด้วยการเป็นเชลย และถูกปล้น

เมื่อเขาสะดุด เขาจะได้รับความช่วยเหลือน้อยมาก
และหลายคนจะเข้ามาร่วมกับเขา แต่ก็ทำเพื่อประจบเท่านั้น
และคนที่มีปัญญาบางคนจะสะดุด ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะได้รับการถลุง
รับการชำระ ทำให้สะอาดจนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย
เพราะทุกอย่างนี้จะต้องรอเวลาตามที่กำหนด