ดาเนียล 12-1 ความรู้เพิ่มพูน

ดาเนียล 12:1-5

ในช่วงเวลานั้น มิคาเอล เทพผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งคอยดูแลประชากรของท่าน จะลุกขึ้นมา

และจะมีเวลาแห่งความยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
นับตั้งแต่เริ่มเกิดมีประเทศชาติจนถึงเวลานั้น
แต่ในเวลานั้น คนของท่านจะได้รับการช่วยกู้  คนที่มีชื่ออยู่ในหนังสือนั้น
และหลายคนที่ได้นอนอยู่ในผงคลีแห่งโลกจะตื่นขึ้น
บางคนก็ตื่นมาสู่ชีวิตนิรันดร์
บางคนตื่นมาสู่ความอับอาย น่าอดสูนิรันดร์
และคนที่มีปัญญา จะส่องสว่างราวกับท้องฟ้าเบื้องบน
และคนที่นำคนเป็นจำนวนมากกลับมาสู่ความชอบธรรมก็จะส่องสว่างเหมือนกับดวงดาวเป็นนิตย์​

แต่ท่าน ดาเนียล ขอให้ปิดคำเหล่านี้ และประทับตราหนังสือไว้ จนกว่าจะถึงเวลาสุดท้าย
หลายคนจะวิ่งไปมา และความรู้จะเพิ่มพูนขึ้น