ดาเนียล 12-2 บทสุดท้าย

ดาเนียล 12:5-13

และข้า ดาเนียล ได้มองดู

ดูเถิด มีสองคนยืนอยู่ คนหนึ่งยืนอยู่ริมฝั่งน้ำด้านหนึ่ง อีกคนก็ยืนอยู่อีกฝั่ง
มีบางคนกล่าวกับชายที่สวมเสื้อป่านลินิน คนที่ยืนอยู่ทางต้นน้ำ
“จะเป็นเวลานานเท่าไรกว่าเหตุการณ์ประหลาดต่าง ๆ นี้จะจบลง?”
และข้าได้ยินชายที่สวมเสื้อป่านลินินผู้ที่อยู่ทางต้นน้ำ
เขายกมือขวาและมือซ้ายชูขึ้นไปยังสวรรค์
และปฏิญาณในพระนามของพระองค์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์
ว่าจะเป็นเวลาหนึ่งวาระ หนึ่งวาระ และ ครึ่งวาระ
และเมื่ออำนาจแห่งประชากรวิสุทธิ์ของพระเจ้าจะสิ้นสุด
สิ่งเหล่านี้ก็จะจบลงด้วย

 

ข้าได้ยิน แต่ไม่เข้าใจ
แล้วข้ากล่าวว่า
“โอเจ้านายของข้า ผลของเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไร?”
เขากล่าวว่า “เจ้าไปตามทางของเจ้าเถิด ดาเนียล
เพราะคำนั้น ถูกปิดและประทับตราไว้ จนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย

หลายคนจะชำระตนเองให้บริสุทธิ์ ทำให้ตนเองขาวสะอาด ได้รับการถลุง
แต่คนชั่วก็จะยังคงประพฤติชั่ว
ไม่มีคนชั่วคนใดที่จะเข้าใจ แต่คนที่มีปัญญาจะเข้าใจ

 

และจากเวลาที่เครื่องเผาบูชาตามปกติถูกถอดออกไป
และมีการตั้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนขึ้นมานั้น จะเป็นเวลา 1290 วัน

ความสุขมีแก่คนที่รอคอย และไปถึงวันที่ 1335
แต่เจ้าให้ไปตามทางของเจ้าจนถึงวาระสุดท้าย
และเจ้าจะได้พัก และยืนในที่ของเจ้าในเวลาสุดท้ายนั้น