ดาเนียล 2-5 พระเจ้าของดาเนียล

ดาเนียล 2:17-19

เมื่อได้ทูลขอเวลาจากพระราชาแล้ว
เขาก็รีบกลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนทั้งสามฟัง

GofHeav

ภาพจาก hdw.eweb4.com

เพื่อนทั้งสามคือ ฮานันยา มิชาเอล และอาซาริยาห์โล่งใจไปขั้นหนึ่ง

พวกเขาชวนกันให้แสวงหาพระเมตตาจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
เพื่อพระองค์จะทรงตอบสิ่งลี้ลับนี้ให้พวกเขา
แล้วเขาทั้งหมดก็จะรอดชีวิต ไม่ต้องถูกสังหารไปพร้อมกับเหล่านักปราชญ์แห่งบาบิโลน

 

เด็กหนุ่มทั้งสี่ มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าว่า
พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเขา
ไม่สงสัยสักนิด
พระเจ้าของพวกเขาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
ไม่มีพระเจ้าใด นอกเหนือจากพระองค์
พระเจ้าของพวกเขาไม่เหมือนเทพเจ้าของบาบิโลน
ที่เป็นแต่เพียงรูปปั้น ไม่อาจรู้อะไรได้
ไม่อาจตอบอะไรได้…..

เราอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง ….
แล้วเมื่อเขาอธิษฐาน
คืนนั้นเอง พระเจ้าได้ทรงบอกเรื่องลี้ลับนั้นให้ดาเนียล
เป็นนิมิตที่เขามองเห็นได้
ดาเนียลกับเพื่อนดีใจมาก
เมื่อเขาได้รับคำตอบจากพระเจ้าแล้ว
เพื่อน ๆ ทายซิครับว่า ดาเนียลทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรก

..รีบไปหาพระราชา?

..นอนหลับอย่างสบายใจ?

.. ฉลองกันกับเพื่อนสำหรับคำตอบนั้น ?

พรุ่งนี้ มาดูซิว่า ดาเนียลทำอะไร