ดาเนียล 3-3 ให้โอกาส

ดาเนียล 3: 13-15

ราชาเนบูคัดเนสซาร์ทรงโกรธมาก…
แน่นอน เป็นพระราชา  และทรงสั่งการออกมาอย่างชัดเจน
แต่เหตุใดมีคนขัดขืนคำสั่ง
เป็นการท้าทายอำนาจของพระองค์เป็นอย่างมาก

1-neb-angry-put-in-furnace1

พระองค์ทรงสั่งให้นำชัครัค เมชาค อาเบดเนโกเข้ามาเฝ้าทันที
เขาจึงนำทั้งสามมาเข้าเฝ้า
พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า
“ชัครัค เมชาค อาเบดเนโก  จริงหรือที่เจ้าไม่ได้ปรนนิบัติ
ไม่ได้นมัสการเทวรูปที่เราจัดตั้งขึ้น ?
เอาล่ะ ตอนนี้ ถ้าเจ้าได้ยินเสียงดนตรีขึ้นเมื่อไร ก็จงกราบลงนมัสการเทวรูปที่เราสร้าง
ทำให้ตามนั้นล่ะ
แต่หากเจ้าไม่นมัสการ เจ้าก็จะถูกทิ้งลงไปในเตาไฟใหญ่ตรงนั้น
แล้วพระเจ้าองค์ไหน จะมานำให้เจ้าพ้นมือเราไปได้ ?”

ทีนี้ ทั้งสามคนจะทำอย่างไร?
ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร  ตอนนี้อยู่ต่อหน้าพระราชา และต่อหน้าคนทั้งหลาย
ไม่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนเหมือนเมื่อสักครู่นี้…

พระราชาอุตส่าห์ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง
พระองค์จะจับเขาทั้งสามโยนลงไปก็ได้  แต่พระองค์อยากชนะเขา
อยากจะให้ทุกคนได้เห็นอำนาจยิ่งใหญ่ของพระองค์ ….