ดาเนียล 3-4 คำตอบสุดท้าย

ดาเนียล 3:16-19

ในเมื่อพระราชาให้โอกาสอีกครั้ง ที่จะทำตามพระบัญชา
คนที่อยู่ต่อหน้าพระราชาที่กำลังกริ้ว ก็น่าจะฉวยโอกาสนั้น

แต่ลองมาดูซิครับ ว่า เพื่อนทั้งสามของดาเนียลกล่าวว่าอย่างไร

“โอ พระราชาเนบูคัดเนสซาร์
ข้าพระบาทไม่จำเป็นต้องทูลตอบแก้ตัวต่อพระองค์ในเรื่องนี้เลยพะยะค่ะ
เพราะองค์พระเจ้าผู้ที่เรารับใช้อยู่นั้น ทรงสามารถช่วยให้เราพ้นจากไฟที่ลุกโชนได้
พระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากการลงโทษนี้
โอพระราชา  แต่หากพระเจ้าของข้าพระบาทไม่ทรงช่วย
ก็ขอพระราชาทรงทราบว่า
เราจะไม่รับใช้พระของพระองค์ จะไม่นมัสการรูปทองคำที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมา”

เป็นอย่างไรล่ะ  คำตอบนี้ชัดเจน ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเลย!
คำบัญชาของพระราชาไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา

burning

ความกริ้วของพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ระเบิดตูม….
พระพักตร์ของพระองค์เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
โอกาสที่ทรงให้ กลับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้คนทั้งหลายได้เห็นว่า
คนทั้งสามไม่ได้เชื่อฟังพระองค์
“เพิ่มความร้อนขึ้นอีกเจ็ดเท่า!   เดี๋ยวนี้!”

 

(Daniel 3:16-19 ESV)