ดาเนียล 4-1 คำสรรเสริญจากพระราชา

ดาเนียล 4:1-3

ต่อมา ราชาเนบูคัดเนสซาร์ก็ได้ส่งสารมายังประชาชน

จากราชาเนบูคัดเนสซาร์ มายังประชาชนทั้งหลาย ทุกประเทศและทุกภาษา
ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้
ขอให้ท่านจงมีสันติสุขทวีคูณ!
เป็นการดีที่ข้าจะได้แสดงให้ท่านได้เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์
ที่องค์พระเจ้าสูงสุดได้ทรงทำแก่ข้า

nebu

หมายสำคัญของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่นัก
การอัศจรรย์ของพระองค์ก็ทรงพลัง
อาณาจักรของพระองค์ เป็นอาณาจักรนิรันดร์
และแผ่นดินของพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่ชั่วชาติพันธุ์

 พระเจ้าได้ทรงทำการอัศจรรย์ให้ราชาเนบูคัดเนสซาร์เห็นหลายประการ
พระองค์ทรงแจ้งอนาคตให้ด้วย
เนบูคัดเนสซาร์รู้สึกดีต่อพระเจ้าเป็นอย่างยิ่ง
แต่….ต่อไปล่ะ จะเป็นอย่างไร ?