ดาเนียล 4-3 เนื้อหาความฝัน

ดาเนียล 4:9-12

เราเล่าความฝันให้ดาเนียลฟัง
ดาเนียลที่มีอีกขื่อว่าเบลชัสซาร์
“โอ เบลชัสซาร์เอ๋ย  หัวหน้าเหล่านักปราชญ์แห่งบาบิโลน
เรารู้ว่า พระวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์สถิตอยู่ในเจ้า
ดังนั้น จึงไม่มีสิ่งลี้ลับใดนั้น ยากเกินที่เจ้าจะเข้าใจ
ขอให้บอกเราว่า ความฝันของเรานั้น มีความหมายว่าอย่างไร

มันเป็นอย่างนี้นะ ขณะที่ข้านอนอยู่  ข้าได้เห็นต้นไม้อยู่กลางแผ่นดินโลก
ต้นไม้ต้นนี้ สูงใหญ่มาก
มันเติบโตขึ้น และแข็งแรง จนกระทั่งยอดของมันสูงถึงฟ้า
มันสูงจนกระทั่ง คนทั้งโลกมองเห็นมันได้
ใบของมันก็งดงาม   มีผลดกยิ่งนัก
และเป็นอาหารสำหรับสรรพสิ่ง

images

สัตว์ป่าก็มาพึ่งร่มเงาของมัน
เหล่านกกาบนท้องฟ้าก็มาอาศัยตามกิ่งก้านของมัน
บรรดาสิ่งมีชีวิตก็ได้กินอยู่จากต้นของมัน
ความฝันที่สำคัญเช่นนี้  โหรของบาบิโลนไม่สามารถแปลได้
พวกเขาไม่เข้าใจความหมายอันล้ำลึก
มีแต่คนของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจว่า พระเจ้าตรัสอะไรแก่เนบูคัดเนสซาร์ …..