ดาเนียล 4-4 ผู้บริสุทธิ์ในฝัน

ดาเนียล 4:13-16

“ขณะที่ข้านอนอยู่บนเตียง  ข้าก็เห็นภาพนี้ในความคิดของข้า
ดูเถอะ  มีผู้เฝ้า… เป็นผู้บริสุทธิ์ ทรงลงมาจากสวรรค์

พระองค์ทรงประกาศเสียงดังว่า
“จงโค่นต้นไม้นั้น และลิดกิ่งของมันออก  ตัดใบทิ้ง
และโยนผลของมันให้กระจายไปทั่ว
ให้สัตว์ป่าทั้งหลายหนีไป
นกหนีไปจากกิ่งก้านของมัน
แต่ปล่อยให้เหลือตอและรากอยู่บนแผ่นดิน
และเอาแผ่นเหล็กและทองเหลืองผูกติดไว้กับดิน
ทิ้งไว้อย่างนั้นกลางทุ่ง

stump
ให้ร่างของเขาเปียกเพราะน้ำค้างจากฟ้า
ให้ส่วนของเขาอยู่กับสัตว์ป่าในทุ่งแห่งแผ่นดิน
ให้ความคิดของเขาเปลี่ยนจากความคิดแบบคนไป
กลายเป็นความคิดแบบสัตว์
ให้สิ่งนี้เกิดกับเขาเป็นเวลา 7  วาระ