ดาเนียล 4-5 ผู้แจ้งบัญชา

ดาเนียล 4:17-19

เหล่าผู้เฝ้า(ทูตสวรรค์)ของพระเจ้าเป็นผู้แจ้งบัญชานี้
เป็นคำตัดสินจากพระดำรัสขององค์ผู้บริสุทธิ์
เพื่อว่า เหล่าผู้มีชีวิตทั้งหลายจะได้รู้ว่า
องค์ผู้สูงสุด ทรงเป็นผู้ครอบครองเหนืออาณาจักรของมนุษย์
และพระองค์ประทานให้แก่คนที่พระองค์พอพระทัย
ทรงแต่งตั้งผู้ต่ำต้อยที่สุดให้ปกครองเหล่าประชาชน”

p237

ข้า..ราชาเนบูคัดเนสซาร์เป็นผู้ฝันความฝันนี้
และเจ้า เบลชัสซาร์ จงบอกเราว่า ความฝันนี้หมายความว่าอย่างไร
เพราะว่า นักปราชญ์ทั้งหลายในอาณาจักรของข้าไม่สามารถ
แปลความหมายของฝันนั้นให้แก่ข้าได้
แต่เจ้าเป็นผู้มีความสามารถ…
เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์สถิตในเจ้า

 

 

เวลานั้น  ดาเนียล ซึ่งมีอีกชื่อว่า เบลชัสซาร์
รู้สึกตกใจ กังวลเป็นอย่างมาก… แต่ก็ชั่วระยะหนึ่ง
ความคิดเรื่องฝัน ทำให้เขารู้สึกหวาดหวั่น
พอพระราชาเห็นดังนั้น ก็ตรัสว่า
“เบลชัสซาร์ .. อย่ายอมให้ความฝัน
หรือความหมายของฝันทำให้เจ้าตกใจไปเลย”

เบลชัสซาร์จึงทูลตอบว่า
“ข้าแต่พระราชา … ขอให้ฝันนั้น
เกิดขึ้นกับคนที่เกลียดชังพระองค์
ขอให้ความหมายของฝันนั้น เป็นของศัตรูของพระองค์เถิด!”

 

ความหมายของฝันนั้นคืออะไรนะ?