ดาเนียล 4-7 คำแปลความฝัน

ดาเนียล 4:23-27

แต่แล้ว พระราชาทรงเป็นผู้เฝ้า  คือองค์บริสุทธิ์
ลงมาจากสวรรค์ ตรัสว่า

“จงตัดต้นไม้นี้ และทำลายมันเสีย
ปล่อยให้ตอกับรากที่ติดอยู่ เหลือไว้
แล้วมัดมันไว้ด้วยแผ่นเหล็กและแผ่นทองสัมฤทธิ์

ไว้กลางทุ่งหญ้าอ่อน และปล่อยให้เขาเปียกชุ่มด้วยน้ำค้างจากฟ้า
และให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่า
จนกระทั่งครบ 7 วาระ

Nebuchadnezzar_as_beast_

โอ… พระราชา ต่อไปนี้เป็นคำแปลของความฝันพระเจ้าข้า
องค์พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด
ทรงส่งคำบัญชาลงมายังพระราชาเจ้านายของข้าพระบาท
พระองค์จะทรงถูกขับไล่ออกไปจากเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย
พระองค์จะต้องไปอยู่กับสัตว์ป่าในทุ่ง
พระวรกายจะเปียกชุ่มด้วยน้ำค้างจากฟ้า
เจ็ดวาระจะผ่านไป
จนพระองค์จะทรงตระหนักว่า
องค์พระเจ้าผู้สูงสูดทรงเป็นผู้ปกครองเหนืออาณาจักรของมนุษย์
และทรงให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์

 

การที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เหลือรากและตอไว้นั้น
หมายความว่า พระองค์จะทรงได้อาณาจักรของพระองค์คืนมา
เมื่อพระองค์ทรงรู้ว่า การปกครองสูงสุดนั้น มาจากเบื้องบน

ดังนั้น พระราชาเจ้าข้า  ขอพระองค์ทรงโปรดฟังคำทูลแนะนำ
ขอพระองค์ทรงเลิกทำบาป ด้วยการทำความชอบธรรม
เลิกการผิดด้วยการแสดงความเมตตาต่อผู้ถูกกดขี่ข่มเหง
บางทีสิ่งนั้นจะช่วยทำให้ความรุ่งเรืองของพระองค์นั้น ต่อยอดยาวนาน….