ดาเนียล 4-6 รีบหน่อยท่านดาเนียล

ดาเนียล 4:

แม้ว่าดาเนียลจะตกใจสักเพียงใด

แต่เขาก็ต้องแปลความหมายของฝันนั้นถวายเดี๋ยวนั้น
พระองค์แทบรอไม่ไหวที่จะได้ยินความหมาย

.. เร็วซิ ดาเนียล รีบพูดมา… พระองค์ทรงคิด
“ข้าแต่พระราชา
ต้นไม้ที่พระองค์ทรงเห็น เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่สูง แข็งแรง
จนกระทั่งยอดของมันแตะฟ้า…
คนทั้งโลกมองเห็นต้นไม้นั้น
ใบของมันก็สวย ผลก็ดก และเป็นอาหารสำหรับสรรพสิ่ง
เหล่าสิงสาราสัตว์ในป่า ก็มาพึ่งร่มเงาของมัน

 

และนกสารพัดชนิดก็มาอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของมัน
ต้นไม้นี้คือพระองค์  พระราชาเจ้าข้า
พระองค์เองได้ทรงเจริญขึ้น และทรงเข้มแข็ง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นสูงเสียดฟ้า
อาณาจักรของพระองค์ก็แผ่ขยายไปจนสุดอาณาเขตของแผ่นดินโลก

1199110744

ได้ยินมาถึงตรงนี้ ราชาเนบูคัดเนสซาร์ก็ทรงเริ่มกระสับกระส่าย

เพราะอะไรหรือ ?…

ก็เพราะเรื่องราวที่ต่อมาจากความโอ่อ่าอลังการของพระองค์เอง….

ใช่…พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เก่งกล้าสามารถ ยิ่งใหญ่

ทรงเก่งทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง การรบ
ทรงมีพระปรีชาสามารถเกินกว่ากษัตริย์ใด ๆ ในโลก
แต่ดูเหมือนว่า ยังมีใครที่ใหญ่กว่าพระองค์….