ดาเนียล 5-1 งานเลี้ยงของเบลชัสซาร์

ดาเนียล 5:1-4

หลังจากนั้นมา เนบูคัดเนสซาร์ก็สิ้นพระชนม์ไปเมื่อปี 562 ก่อนคริสตศักราช
ก็มีราชโอรส ราชบุตรเขย และหลานชายของพระองค์ครองราชย์สืบต่อมา
จนถึงราชาเนโบนีดัสขึ้นครองประมาณปี 553-539 ก่อนคริสตศักราช
ราชาเนโบนีดัสครองร่วมกับโอรสคือเบลชัสซาร์
โดยทั้งสองทำหน้าที่ต่างกัน
เนโบนีดัส ทรงสนใจการค้าต่างประเทศมาก
ส่วนเบลชัสซาร์อยู่ในบาบิโลน ดูแลกิจการภายใน…

อยู่มาวันหนึ่ง ราชาเบลชัสซาร์ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่
ให้ขุนนางจำนวน 1000 คน
และพระองค์ก็ทรงดื่มเหล้าองุ่นพร้อมกับพวกเขา

แล้วพระองค์ก็ทรงทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ทรงสั่งมหาดเล็ก..
“พวกเจ้าจะไปเอาภาชนะทองคำออกมา
พวกเครื่องทอง เครื่องเงินที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์ปู่ทวดของข้าริบมา
จากวิหารเมืองเยรูซาเล็ม ไป…ไปเอาออกมาเดี๋ยวนี้!!”
พวกเขารีบไปทำตามคำสั่ง
แล้วพระราชาก็เอาภาชนะศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น
มาเป็นถ้วยสำหรับดื่มเหล้า
ทรงให้เหล่าขุนนาง มเหสี และเหล่านางห้ามทั้งหลายดื่ม
belshazzars_feast

เพื่อน ๆ ครับ พวกเขาต่างเปรมปรีดิ์
มีภาชนะทอง พวกเขาเมาไป ร้องเพลงไป
“สรรเสริญพระแห่งทองคำ    พระแห่งเงิน
สรรเสริญพระแห่งทองสัมฤทธิ์ พระแห่งเหล็ก
พระแห่งไม้ และหิน…ลา ลาลา”