ดาเนียล 5-3 ความเห็นพระราชินี

ดาเนียล 5:10-12

องค์ราชินี  ทรงเดินเข้ามาในท้องพระโรงที่จัดงานเลี้ยง
พระนางทรงได้ยินทุกอย่างที่พระราชา และขุนนางทั้งหลายกำลังพูดถึงและกังวลอยู่
และทรงกล่าวว่า  “ข้าแต่พระราชา  ขอทรงพระเจริญ
ขออย่าทรงตกพระทัย ไป  ขออย่าให้พระพักตร์เผือดไป

4. queen

ในอาณาจักรบาบิโลนนี้ มีชายคนหนึ่งที่พระวิญญาณขององค์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์สถิตในเขา
ในสมัยพระราชาองค์ก่อน ๆซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระองค์ เราพบว่า
เขาคนนี้  มีสติปัญญา  มีความเข้าใจ มีความหยั่งรู้เหมือนกับองค์พระเจ้าที่สถิตในเขา

และพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ ได้แต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้านักเล่นอาคม นักเวทมนตร์
โหราจารย์  หมอดูทั้งหลาย  เพราะว่า ดาเนียลผู้ซึ่งพระราชาให้นามว่า เบลชัสซาร์ผู้นี้
เป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ  มีความรู้ ความเข้าใจที่จะแปลความหมายของความฝัน
สามารถอธิบายปริศนาต่าง ๆ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด

ขอพระองค์ทรงเรียกดาเนียลมาเถิด  และเขาจะแปลความหมายให้พระองค์ได้”