ดาเนียล 5-4 ถูกเรียกตัว

ดาเนียล 5:13-16

แล้วพระราชาจึงสั่งให้ตามดาเนียลมาโดยด่วน
เมื่อเขามาเฝ้า พระองค์ตรัสแก่เขาว่า

 

“เจ้าเป็นดาเนียล ผู้ที่ถูกจับเป็นเชลย ตอนที่ปู่ของเรากวาดต้อนมาจากแคว้นยูดาห์
เราได้ข่าวว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเจ้า
และใคร ๆ ก็เห็นว่าเจ้าเป็นคนที่มีความรอบรู้เข้าใจ มีสติปัญญาอันเลิศ
ตอนนี้ เหล่าโหราจารย์ หมอดูทั้งหลาย ถูกเรียกมาเพื่ออ่านคำที่เขียนบนผนัง
และต้องแปลความหมายด้วย
แต่พวกเขาไม่สามารถแปลความหมายของคำนั้นได้

Belshazzer

เราได้ยินมาว่า เจ้าสามารถแปลความหมายของฝัน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ตอนนี้ ถ้าเจ้าสามารถอ่านคำเขียน และแปลความหมายให้เราได้
เจ้าจะได้สวมเสื้อสีม่วงที่มีเกียรติ  ได้สร้อยทองคำ และเจ้าจะเป็นที่สามในอาณาจักรนี้”

เป็นที่สามคือ รองจากพระบิดาของพระราชา  และตัวพระราชาเอง
ดาเนียลกำลังจะได้เป็นใหญ่ขึ้นมาอีก!

เขาจะตอบพระราชาอย่างไรนะ?