ดาเนียล 5-6 คำขาดจากพระเจ้า

ดาเนียล 5: 22-30

ดาเนียลทูลต่อไปว่า

“และพระราชา  พระองค์ทรงเป็นลูกหลานของราชาเนบูคัดเนสซาร์
แม้พระองค์ทรงรู้เรื่องราวนี้ทั้งหมด  แต่พระองค์ก็มิได้ถ่อมพระองค์ลง


Unknown

แต่กลับทรงยกพระองค์ขึ้นต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์
ทรงนำเอาภาชนะต่าง ๆ จากพระวิหารของพระองค์มา
ให้พระองค์เอง ขุนนาง  เหล่าสนมกำนัลของพระองค์ มาใช้ดื่มเหล้า
และพระองค์ได้สรรเสริญพระแห่งเงินและทอง  ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน
ทั้ง ๆที่ เทวรูปเหล่านั้น มองไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่รับรู้

พระองค์กลับไม่ทรงถวายเกียรติพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของลมหายใจของพระองค์
และทางทั้งหลายที่เดินก็เป็นของพระองค์

พระเจ้าจึงทรงส่งมือนี้มาจากที่ประทับของพระองค์
จารึกข้อความนี้ลงไป​

ข้อความมีว่า เมเน เมเน เทเคล และฟารสิน
ความหมายของมันก็คือ
เมเน … พระเจ้าทรงนับวันเวลาของอาณาจักรของพระองค์แล้ว
และพระองค์จะทรงทำให้มันสิ้นสุดลง
เทเคล… พระองค์กำลังถูกชั่งบนเครื่องชั่ง และพบว่า ยังขาดอยู่
เปเรส… อาณาจักรของพระองค์จะถูกแบ่งระหว่างอาณาจักรมีเดียและเปอร์เซีย

แล้วราชาเบลชัสซาร์ก็ทรงบัญชาให้นำเสื้อสีม่วงมาสวมให้ดาเนียล
พร้อมกับสร้อยทองคำ และทรงประกาศว่า ดาเนียลเป็นอุปราชมีอำนาจเป็นที่สามในอาณาจักร

คืนนั้นเอง ราชาเบลชัสซาร์ กษัตริย์ชาวเคลเดียก็ถูกปลงพระชนม์
และราชาดาริอัสแห่งมีเดียขึ้นครองแทน ตอนนั้นทรงพระชมน์ได้ 62 พรรษา