ดาเนียล 6-2 ไม่เคยกลัว

ดาเนียล 6:10-11

แม้ว่าคำบัญชาของพระราชาจะออกมาเป็นกฎหมายชัดเจน
ได้ถูกประกาศออกไปทั่วอาณาจักร
ดาเนียลเองก็รับทราบกฎหมายนั้น
แต่…. เขาไม่ได้ยอมต่อกฎหมายที่สั่งให้ทูลขอต่อราชาดาริอัสผู้เดียว
ดาเนียลรู้อยู่แก่ใจว่า ดาริอัสเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าทรงตั้งให้เป็นกษัตริย์
เขาอยู่มาหลายรัชกาล
และรู้แน่ชัดว่า พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าผู้ปกครอง กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
แม้กระทั่งเนบูคัดเนสซาร์ก็ต้องจำนนต่อองค์พระเจ้าสูงสุดมาแล้ว

dan

ดาเนียลจะทำอย่างที่เคยทำ ไม่เปลี่ยนใจ ไม่กลัวกษัตริย์ ไม่กลัวสิงโต ไม่กลัวศัตรู
เช้าวันต่อมา เมื่อไปทำงาน ถึงเวลาเขาก็กลับไปที่บ้าน
บ้านนั้นมีหน้าต่างชั้นบนที่เปิดไปยังทิศของเมืองเยรูซาเล็มทางตะวันตก
เขาคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนเดิม
วันหนึ่งสามครั้ง อย่างที่เคย อย่างที่ทำมาทุกๆ วัน
วันนั้นเขาอธิษฐานอะไรบ้างนะ?
เราไม่ทราบเลย  เขาคงอธิษฐานเรื่องเดิมที่หนักใจเขาอยู่…
แต่เขาจะถูกพระราชาลงโทษไหมนะ?
ก็เขาเป็นคนที่พระราชาโปรดปรานมาก  จะหนีจากโทษได้ไหม?
เขาจะหนีไหม?