ดาเนียล 6-8 ความรุ่งเรืองของดาเนียล

ดาเนียล 6:25-28

แล้วพระราชาดาริอัส ก็ได้เขียนไปยังประชาชนทั้งหลาย
ประชาชาติทั้งหลาย ทุกภาษาที่อยู่ในโลก

darius

“ขอให้สันติสุขมีเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย
เราได้ออกกฤษฎีกาว่า ให้คนทั้งหลายได้ตัวสั่นและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียล
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 
ทรงดำรงอยู่นิรันดร์
ราชอาณาจักรของพระองค์ไม่มีวันถูกทำลาย
การปกครองของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุด
พระองค์ทรงช่วยให้รอด และทรงให้พ้นภัย
พระองค์ทรงทำหมายสำคัญ และการอัศจรรย์
ในสวรรค์และบนโลก
พระองค์ผู้ทรงช่วยดาเนียลให้พ้นจากอำนาจของสิงห์”
ดาเนียลผู้นี้จึงจำเริญรุ่งเรืองในสมัยของราชาดาริอัสและราชาไซรัสแห่งเปอร์เซีย