ดาเนียล 7-3 หนังสือที่ถูกเปิดออก

ดาเนียล 7:9-10

ขณะที่ข้ามองไปนั้น  ก็มีบัลลังก์มาตั้งไว้
และพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่มาแต่โบราณ ก็ประทับลงที่บัลลังก์นั้น
ฉลองพระองค์นั้นขาวดั่งหิมะ
พระเกศาของพระองค์นั้น เหมือนขนแกะที่บริสุทธิ์
บัลลังก์ของพระองค์เป็นเพลิง
ล้อของบัลลังก์ก็เป็นไฟที่ผลาญอยู่

Ancient-of-Days
มีไฟพลุ่งออกมาเหมือนสายธาร
พลุ่งออกมาจากเบื้องพระพักตร์พระองค์
ผู้รับใช้จำนวนเป็นล้านกำลังปรนนิบัติพระองค์
และคนนับล้านล้านเข้าเฝ้าพระองค์อยู่
การพิพากษากำลังจะเกิดขึ้น
และหนังสือก็ถูกเปิดออก