ดาเนียล 7-4 สัตว์ร้ายตัวแรกที่ตาย

ดาเนียล 7:11-12

Daniel-7-4-Beasts

ข้ามองไป เพราะเสียงโอ่ใหญ่โตของเขาที่กำลังพูด

และขณะที่ข้ามองไป

สัตว์ร้ายตัวนั้นก็ถูกสังหาร

ร่างของมันถูกทำลาย  และถูกโยนทิ้งลงไปในกองไฟ

สัตว์ร้ายที่เหลืออยู่นั้น   ถูกเอาอำนาจครอบครองออกไป

แต่ชีวิตของมันยังคงอยู่ ฤดูหนึ่ง และวาระหนึ่ง ……

Daniel  beast dragon

เพื่อน ๆ ครับ  ดาเนียลเห็นสัตว์ร้ายสี่ตัวที่มีรูปร่างต่างกันไป

ตัวสุดท้ายถูกสังหารก่อนตัวอื่น ๆ

และอำนาจของตัวที่เหลือนั้นก็หมดลงไปด้วย

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?……

เจ้าสัตว์ร้ายทั้งสี่ที่ว่านี้  มันคืออะไร

มีหลายคนพยายามแปลความหมาย

แต่เราจะรอดูก่อนว่า มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปในนิมิตของดาเนียล