ดาเนียล 7-7 ความหมายสัตว์ร้าย

ดาเนียล 7:23-25
ชายผู้นั้นกล่าวต่อไปว่า “ส่วนสัตว์ร้ายตัวที่สี่
หมายความว่า จะมีอาณาจักรที่สี่ในโลก
เป็นอาณาจักรที่ไม่เหมือนอาณาจักรอื่นใด
มันจะเขมือบโลกทั้งโลก
มันจะเหยี่ยบย่ำทำลาย ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ส่วนเขาสิบเขานั้น ก็คือ จะมีกษัตริย์ออกมาจากอาณาจักรนี้ 10 องค์
และจะมีกษัตริย์อีกหนึ่งองค์ตามมา
กษัตริย์องค์สุดท้ายนี้ ไม่เหมือนองค์ก่อนหน้านี้
เพราะจะทำลายกษัตริย์ 3 องค์

FourthBeast-TheEighth

และกษัตริย์นี้จะกล่าวคำต่อต้านพระเจ้าผู้สูงสุด
จะทำให้วิสุทธิชนของพระเจ้าเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
จะพยายามเปลี่ยนเวลา และกฎต่าง ๆ
ซึงทุกอย่างจะถูกมอบไว้ในมือของกษัตริย์องค์นี้
ตลอดหนึ่งวาระ หลายวาระ และครึ่งวาระ