ดาเนียล 7-8 ความรู้สึกของดาเนียล

ดาเนียล 7:26

แต่การพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้น
อำนาจปกครองที่กษัตริย์องค์นี้มี ก็จะถูกถอดออกไป
จะถูกทำลายอย่างไม่เหลือร่องรอย

และวิสุทธิชนของพระเจ้าสูงสุด จะได้รับอาณาจักร
อำนาจในการปกครอง และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรภายใต้สวรรค์
อาณาจักรของพระองค์จะเป็นอาณาจักรนิรันดร์
และผู้ปกครองทั้งกลายจะปรนบัติและเชื่อฟังพระองค์

Danielsvision

เรื่องราวจบลงแค่นี้
ส่วนข้า .. ดาเนียล
ความคิดของข้าทำให้ข้าตระหนกยิ่งนัก
ใบหน้าของข้าเปลี่ยนสี
แต่ข้าก็เก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในใจ