ดาเนียล 8-1 นิมิตที่สอง

ดาเนียล 8:1-3

ในปีที่สามของพระราชาเบลชัสซาร์
ข้าเห็นนิมิตอีก หลังจากที่ได้เห็นไปแล้วครั้งแรก
ข้าเห็นนิมิตดังนี้
ตอนนั้นข้าอยู่ที่เมืองป้อมสุสา ซึ่งอยู่ในแคว้นเอลาม
และข้าเห็นนิมิต! ข้าอยู่ที่คลองอุลัย
เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นแกะผู้ตัวหนึ่ง ยืนอยู่ริมฝั่งคลอง
มันมีเขาสองข้าง และเขาทั้งสองเป็นเขาสูง
เขาข้างหนึ่งสูงกว่าอีกข้าง
โดยเขาที่สูงกว่านั้น งอกขึ้นมาทีหลัง

ram

เจ้าแกะผู้ตัวนี้มันกระโจนไปทางตะวันตก ทางเหนือและทางใต้
มันทำตามใจตัวเองและกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ไม่มีสัตว์ตัวใดจะต้านทานมันได้
ไม่มีใครที่จะช่วยผู้ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของมันได้