ดาเนียล 8-3 แพะสี่เขา

ดาเนียล 8:9-14

มีเขาเล็ก ๆ เขาหนึ่งงอกขึ้นมา มันค่อย ๆ งอกโตขึ้นไปทางใต้
ทางตะวันออก และทางแผ่นดินอันรุ่งเรือง
มันงอกโตขึ้นไปจนถึงดวงดาว
จนกระทั่งมันได้เขวี้ยงดาวบางดวงลงมาถึงดิน และกระทืบซ้ำ

มันพองตัวขึ้น จนใหญ่ทัดเทียมเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
การถวายเครื่องเผาบูชาของพระองค์ถูกยึดไป
และสถานนมัสการบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ถูกลบล้าง

four-horn

กองทัพของพระเจ้าถูกมอบไว้ในมือของมัน
พร้อมกับการถวายเครื่องเผาบูชาประจำวัน
ไม่ว่ามันจะทำอะไร มันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้น

แล้วข้าก็ได้ยินเสียงของผู้บริสุทธิ์ผู้หนึ่ง และผู้บริสุทธิ์อีกผู้หนึ่งกล่าวต่อกันว่า
“อีกนานเท่าไรนะ ที่เรื่องเครื่องเผาบูชาประจำวัน การละเมิดที่ทำให้เกิดการร้างเปล่า
และการที่สถานนมัสการ พร้อมกับกองทัพของพระเจ้าถูกเหยียบย่ำนั้น จะสำเร็จทุกประการ?”

และท่านก็กล่าวแก่ข้าว่า

“อีก 2,300 คืนและวัน
จากนั้นสถานนมัสการก็จะได้รับการชำระ กลับคืนมาสู่สภาพเดิม”