ดาเนียล 8-5 ความหมายแพะแกะ

ดาเนียล 8:20-27

เจ้าแกะผู้ที่เจ้าเห็นมีสองเขานั้น คือบรรดากษัตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซีย
ส่วนแพะผู้ คือเหล่ากษัตริย์แห่งกรีซ
เขาใหญ่ระหว่างตาของเขานั้น คือกษัตริย์องค์แรก
ส่วนเขาอีกสี่อันที่งอกขึ้นมาแทนเขาใหญ่ที่หักไปนั้น
จะมีอาณาจักรสี่อาณาจักรเกิดขึ้นมาจากประเทศนั้น แต่ไม่มีพลังอำนาจเท่ากับกษัตริย์องค์แรก
เมื่อใกล้จะจบการปกครองของอาณาจักรนั้น   จะมีการต่อต้านกบฎต่ออำนาจของกษัตริย์
จะมีกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นมาครอง มีหน้าตาดุดัน
เจ้าเล่ห์ คดโกง เข้ามาครองอำนาจ

images-5
กษัตริย์องค์นี้จะมีอำนาจมาก  แต่ไม่ใช่ด้วยอำนาจของตนเอง
เขาจะทำให้เกิดการทำลายอย่างมหาศาล และทำอะไรก็จะสำเร็จทั้งสิ้น
เขาจะทำลายคนที่มีอำนาจ และวิสุทธิชนของพระเจ้า
ด้วยความเจ้าเล่ห์เพทอุบาย เขาจะทำให้การมุสาหลอกลวงขยายวงกว้าง
เขากลายเป็นคนยิ่งใหญ่ในสายตาของเขาเอง
เขาจะทำลายคนอื่นโดยไม่เตือนล่วงหน้า
เขาจะท้าทายจอมเจ้านาย และในที่สุดเขาก็จะถูกทำลายโดยอำนาจที่ไม่ใช่จากมือมนุษย์
นิมิตที่เจ้าเห็นเกี่ยวกับคืน และวันนั้นก็เป็นจริง  แต่เจ้าจงประทับตรานิมิตนี้ไว้
เพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่ยาวไกลมาก”

และข้า ดาเนียล ถึงขนากหมดเรี่ยวแรง และป่วยหลายวัน
จากนั้นข้าลุกขึ้น และเข้าไปทำงานราชการถวายพระราชา

แต่จริง ๆ แล้ว ข้าวิตกมากกับนิมิตที่ได้เห็น เพราะมันเป็นสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจเลย