ดาเนียล 9-1 อธิษฐานก่อนอื่นใด

ดาเนียล 9:1-3

ในปีแรกของราชาดาริอัส โอรสของราชาอาหะสุเอรัส
ราชาองค์นี้ทรงมีเชื้อสายมีเดีย
พระองค์ได้ครองอาณาจักรบาบิโลน
ในปีแรกของรัชกาล ข้า ดาเนียลได้อ่านจากบันทึก
ว่าตามพระวจนะของพระเจ้าจากท่านเยเรมีห์ ได้บอกว่า
นครเยรูซาเล็มจะเป็นนครร้าง 70 ปี
poynter_daniels_prayer473X512

ดังนั้นข้าจึงหันหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
แสวงหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานและทูลขอพระเมตตา
ด้วยการอดอาหาร สวมเสื้อผ้ากระสอบ และนั่งในกองขี้เถ้า
ข้าอธิษฐานต่อพระเจ้า และสารภาพบาป…..