ดาเนียล 9-2 คำสารภาพของดาเนียล

ดาเนียล 9:4-6

เมื่อดาเนียลอ่านจากหนังสือเยเรมีห์  เขาก็ทราบชัดเจนว่า
หลังจากที่เยรูซาเล็มจะเป็นเมืองร้างอยู่ 70 ปี พระเจ้าจะทรงทำลายบาบิโลนเสีย
เขาได้อ่านและรู้เมื่อเขาได้มาอยู่ในบาบิโลน ประมาณ 67 ปี
พอเขาเห็นว่า อีกไม่นานบาบิโลนก็จะล่มสลาย
เขาจึงรีบเข้ามาทูลอธิษฐานเพื่อประชากรอิสราเอล
เพื่อน ๆ ครับ เขาไม่ได้เฉยเมยต่อคำพยากรณ์ของเยเรมีห์
แต่เขาอธิษฐาน  ทำหน้าที่เหมือนคนที่ทำงานร่วมกับพระเจ้า
เพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์ได้สำเร็จ
ยอดจริงๆ …. อ่านดูนะครับว่า เขาทูลต่อพระเจ้าว่าอย่างไร

images-6

ข้าทูลต่อพระเจ้า สารภาพบาปว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงน่าเกรงขามยิ่งนัก
พระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์
ทรงรักษาความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อคนที่รักพระองค์
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์เสมอ

พระองค์เจ้าข้า  เราได้ทำบาป ทำผิดพลาดไป
และเราได้ประพฤติตนอย่างชั่วร้าย  ได้ดื้อดึงต่อพระองค์ 
เราได้หันไปจากพระบัญญัติของพระองค์ 
เราไม่สนใจฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์ ….

เราไม่ยอมฟังคำกล่าวของผู้รับใช้ของพระองค์ 
เขาเหล่านั้น ได้เป็นตัวแทนของพระองค์ 
ได้เตือนทั้งกษัตริย์​   เจ้านาย  บรรพบุรุษของเรา 
และเขาได้กล่าวต่อประชาชนของแผ่นดิน