ดาเนียล 9-4 ทำผิดสารพัด

ดาเนียล 9:11-15

อิสราเอลทุกคนได้ละเมิดกฎเกณฑ์ของพระองค์
และหันไปจากทางนั้น  ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังเสียงของพระองค์
และคำสาปแช่ง รวมทั้งคำปฏิญาณที่เขียนไว้ในบทบัญญัติของโมเสส ผู้รับใช้ของพระเจ้า
จึงถูกเทลงมาเหนือเรา เพราะเราได้ทำบาปต่อพระงอค์
พระองค์ได้ทรงย้ำคำของพระองค์
ที่ได้ทรงกล่าวต่อต้านผู้ปกครองของเรา ว่า จะนำความหายนะยิ่งใหญ่มา

image_thumb[1]

ภายใต้ฟ้าสวรรค์ไม่มีความหายนะใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าที่เกิดขึ้นกับเยรูซาเล็ม
อย่างที่ได้เขียนไว้ในบทบัญญัติของโมเสส
ความหายนะเหล่านี้ลงมาเหนือเรา
แต่เราก็ยังไม่เข้ามาทูลขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา
ไม่ยอมที่จะหันจากความบาป และพยายามที่จะเข้าใจจากความจริงของพระเจ้า

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเก็บหายนะเตรียมไว้ และส่งลงมาให้เรา
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเที่ยงธรรมในราชกิจทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงกระทำ
และพวกเราต่างไม่ได้เชื่อฟังเสียงของพระองค์
และบัดนี้ โอ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ได้ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาจากอียิปต์
ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์
และทรงทำให้พระนามของพระองค์เลื่องลือไป
แต่มาวันนี้ เราได้ทำบาป  … เราได้ทำสิ่งชั่วร้ายยิ่งนัก