ดาเนียล 9-6 เจ็ดสิบสัปดาห์

ดาเนียล 9:24-27

เจ็ดสิบของสัปดาห์ ถูกกำหนดไว้สำหรับประชากรของเจ้า และนครบริสุทธิ์
ให้เลิกที่จะทำการล่วงละเมิด จบการทำบาป และลบล้างความชั่ว
นำความชอบธรรมนิรันดร์มา
เพื่อที่จะประทับตรานิมิตและคำพยากรณ์ต่าง ๆ
และเพื่อเจิมสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด

ขอให้เจ้ารู้ และเข้าใจเถิดว่า ตั้งแต่มีราชกฤษฎีกาที่จะให้รื้อฟิ้น
และสร้างเยรูซาเล็มเพื่อรอให้ท่านผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมให้ครอบครองมาถึง
จะมีเจ็ด ของเจ็ด
และหกสิบสองของเจ็ด
จะมีการสร้างถนน และคูเมือง  แต่เป็นการสร้างในเวลาที่ลำบาก

abomination-that-causes-desolation-of-jerusalem

หลังจากหกสิบสองของเจ็ด
ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมจะถูกสังหาร และจะไม่มีอะไรเหลือ
และประชาชนของผู้ครอบครองจะมาทำลายนครนั้น รวมทั้งทำลายพระวิหารด้วย

จุดจบจะมาถึงพร้อมกับน้ำท่วม ตอนท้ายสุดจะมีสงคราม
การร้างเปล่าของเมืองนั้น ถูกกำหนดไว้แล้ว
เขาจะทำสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะกับหลาย่าย
แต่เวลาผ่านไปเพียงครึ่งสัปดาห์ เขาก็จะล้มเลิกการถวายเครื่องบูชา
และที่ยอดของพระวิหารจะมีสิ่งที่น่าขยะแขยง
จะปรากฎผู้ที่นำสิ่งนั้นมาวางไว้
จนกระทั่งจุดจบจะมาถึงตามที่พระเจ้ากำหนดไว้