ตักเตือนต่อหน้า

6 ตุลาคม 2021

คนเข้าสุหนัต หมายถึงพวกยิวที่เคร่งครัดบัญญัติ
เคฟาส หมายถึงเปโตร