ตามติดชีวิตเปาโล

30 เมษายน 2020


2-Tim-3-10-11

2-Tim-3-10-11-comm

เจ้าเอง ได้ติดตามทั้งคำสอน การดำเนินชีวิต เป้าหมายของข้า ความเชื่อ ความอดทนนาน ความรักและความบากบั่น ทั้งการถูกข่มเหง และการทนทุกข์ซึ่งข้าต้องเผชิญ ในอันทิโอก อิโคนิยุม และที่ลิสตรา ข้าได้ทนต่อการข่มเหงเพียงใดเจ้าก็รู้ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยกู้ข้าจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด 2 ทิโมธี 3:10-11

ชีวิตของท่านเปาโลในการรับใช้นั้นไม่ง่ายเลย ลองนับดูสิว่า ท่านคุยกับทิโมธีถึงกี่อย่างที่ ทิโมธีติดตาม และรับรู้ความยากลำบากของท่าน เอาครูสอนผิดมาเปรียบเทียบกับชีวิตท่านเปาโล ไม่ได้เลย ต่างกันราวฟ้ากับเหว และชีวิตแบบที่ทิโมธีและพวกเราต้องติดตามคือ แบบของท่านเปาโล เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดในเมืองทั้งสาม ตามอ่าน ได้ที่ กิจการ 13:44-52, 14:1-6,8-20