ตามอะไร?

4 สิงหาคม 2021

พี่น้องที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว
แต่ให้ทำตามสิ่งที่ดี
คนที่ทำสิ่งดีนั้นมาจากพระเจ้า
คนที่ทำชั่วก็ไม่มีพระองค์ในสายตา
ถอดความจาก 3 ยอห์น 11