นาฮูม 1-1

นาฮูม 1:1-6

คำพยากรณ์กล่าวถึงเมืองนีนะเวห์   หนังสือนิมิตของนาฮูมแห่งเอลโขช

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่หึงหวง และทรงแก้แค้น  ทรงแก้แค้นด้วยพระพิโรธ

พระเจ้าทรงเอาคืนกับศัตรูของพระองค์ และทรงโกรธศัตรูของพระองค์
พระเจ้าทรงโกรธช้า และทรงฤทธิ์ยิ่งนัก  และพระองค์จะไม่ทรงงดโทษ
หนทางของพระองค์อยู่ในลมหมุนและพายุ  เมฆเป็นเพียงฝุ่นแห่งพระบาทของพระองค์
พระองค์ทรงห้ามทะเล  ทรงทำให้มันแห้งไป  พระองค์ทรงทำให้แม่น้ำทั้งปวงแห้ง  บาชานและคารเมลเหี่ยวแห้ง  ต้นงอกแห่งเลบานอนก็เฉา

เราสู้กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้ เหมือนกับที่เราสู้ภัยธรรมชาติไม่ได้

ภูเขาทั้งปวงสั่นสะเทือนเบื้องพระพักตร์พระองค์  เนินเขาถึงกับละลายไป
รวมไปถึงทั้งโลก และผู้อาศัยในโลก
ใครจะยืนต่อต้านพระพิโรธของพระเจ้าได้     ใครจะสามารถทนต่อ ความกริ้วอันร้อนแรงของพระองค์ได้    ความโกรธของพระองค์ถูกเทลงมาเหมือนอย่างไฟ  และเหล่าหินผาก็แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

แค่ฟังคำของท่านนาฮูม  เราก็เกิดความกังวลใจ ความกลัวเสียแล้ว   ท่านนาฮูมกำลังกล่าวถึงอนาคตของเมืองนีนะเวห์   ดูเหมือนว่า ท่านจะพูดกับชาวเมืองนั้น ในช่วงเวลาที่เมืองกำลังรุ่งเรืองสุดขีด   ถ้าเราเป็นชาวเมืองนั้น  เราจะเชื่อท่านนาฮูมไหม?  เราจะทำอย่างไรดี?   ท่านนาฮูมพูดถึงความโกรธขององค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์   พระองค์ทรงโกรธอะไรพวกเขาหรือ?

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงหึงหวง  ….. โอ มันเป็นเรื่องใหญ่  ถ้าเรารักใคร และเขานอกใจเรา เราจะรู้สึกหวง …. พระเจ้าจะทรงแก้แค้น  แสดงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มันทำให้พระเจ้าทรงแค้นเคือง   เหมือนกับที่พระองค์ทรงเจอกับคนอิสราเอลไหมนะ?   คนของพระองค์ แต่ไปกราบไหว้บูชาสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า..

คนที่ทำผิด พระเจ้าจะทรงลงโทษ แม้ว่า พระองค์ทรงโกรธช้า… ดังนั้น ตรงนี้ เราเห็นเลยว่า  บางครั้งเราทำผิด  แต่พระเจ้ายังทรงปล่อยเราไว้ ให้โอกาสเรากลับใจ  แต่แทนที่จะกลับใจ เรากลับสบายใจและทำผิดต่อไป   แบบนี้ อันตรายจริง ๆ

เรื่องข้างบน ทำให้เราเห็นว่า เราไม่อยากจะเจอพระพิโรธของพระเจ้าเลย

พระเจ้าเอง ไม่ทรงปรารถนาที่จะต้องลงโทษมนุษย์.. แต่พระองค์ทรงมีความเที่ยงธรรมอยู่  อย่าลืม  ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด….