นาฮูม 1-2

นาฮูม 1:7-15

เพราะเจ้าทรงดี  ทรงเป็นป้อมกำบังที่เข้มแข็งในวันยากเข็ญ  พระองค์ทรงรู้จักคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์   แต่พระองค์จะทรงทำให้ศัตรูของพระองค์ถึงจุดจบ สูญสิ้นไป

เจ้าวางแผนต่อต้านพระเจ้าอย่างไร?  พระองค์จะทำให้เจ้าถึงจุดจบ จะไม่มีการยุ่งยากเกิดขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สอง
เพราะว่า พวกเขาเป็นเหมือนหนามที่เกี่ยวพันกัน  เหมือนกับคนเมาที่กำลังดื่ม   พวกเขาถูกเผาผลาญเหมือนกับตอข้าวที่แห้ง

ดูซิ  ความหายนะของนีนะเวห์จะจบภายในครั้งเดียว  ไม่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีก   ในประวัติศาสตร์นั้น  นีนะเวห์ถูกบุกจากกองทัพเปอร์เซีย  มีเดียน   อาหรับ และบาบิโลนมาพร้อม ๆกับในช่วงเวลานั้น มีน้ำท่วม ทำให้กำแพงเมืองนีนะเวห์ไม่แข็งแรงอีกต่อมัน มันพังลง ทำให้ศัตรูบุกเข้าไปได้อย่างง่ายดาย

นีนะเวห์จึงหายไปจากสายตาของชาวโลกเป็นเวลาหลายพันปี จนกระทั่ง ในปี 1840  จึงมีการขุดค้นพบเมืองนี้อีกครั้ง

มีผู้หนึ่งมาจากเจ้า  เขาวางแผนชั่วเพื่อต่อต้านพระเจ้า เป็นผู้คิดการที่ไร้ค่า
พระเจ้าจึงตรัสว่า  “แม้พวกเขาจะมีกำลังมาก มีจำนวนมาก เขาก็ยังจะถูกตัดออกและสูญไป   แม้ว่าเราจะทำให้เจ้าทุกข์ยาก  แต่เราจะไม่ทำให้เจ้าทุกข์ยากต่อไป
บัดนี้ เราจะเอาแอกของเขาออกจากเจ้า  และจะระเบิดเครื่องจำจองของเจ้าออกไป”

แล้วพระเจ้าหันมาตรัสกับอิสราเอลว่า  แม้ศัตรูของเขาจะมีพลังเพียงใด ทั้งอาวุธ  ทั้งผู้คน  แต่เมื่อพระเจ้าจะตัดเขาออกไป  เขาจะสูญสิ้นไปจริง ๆ  และพระเจ้าจะทรงยกแอกที่นีนะเวห์ได้ให้กับคนอิสราเอลนั้นออกไปด้วย ให้เขาไม่ตกเป็นเบี้ยล่างอีกต่อไป
พระเจ้าได้ประทานคำบัญชาเรื่องของเจ้าว่า “ชื่อของเจ้าจะไม่ถูกขยายออกไปจากวิหารของเจ้า  เราจะทำลายรูปปั้นสลัก และรูปหล่อโลหะ เราจะทำที่ฝังศพให้เจ้า  เพราะเจ้าชั่วร้าย”

พระเจ้าทรงบอกชาวเมืองนีนะเวห์ว่า เป็นเพราะเขาชั่วยิ่งนัก  พระองค์จะกำจัดพวกเขาออกไป ไม่มีชื่อเสียงอย่างเคยอีกต่อไป

ดูเถิด บนภูเขาทั้งหลาย  เท้าของคนที่นำข่าวดี เท้าของคนที่ประกาศสันติ!
ยูดาห์เอ๋ย จงรักษาเทศกาลของเจ้า และทำตามคำปฏิญาณของเจ้า  จะไม่มีคนชั่วร้ายผ่านเข้ามายังเจ้าอีก
เพราะเขาถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิง   …

พระเจ้าทรงเตือนว่า คนที่นำข่าวดีเรื่องของพระองค์มานั้น ยังมาอยู่  และยูดาห์เองก็สมควรที่จะเชื่อฟังพระเจ้า มิใช่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ทำเฉยเสีย