นิสัยคนช่างเยาะ

4 มีนาคม 2021

อย่างแรก ให้ระวังสิ่งนี้คือ ในยุคสุท้าย
จะมีคนช่างเยาะเย้ยเข้ามา 
โดยใช้ชีวิตตามตัณหาชั่วของตน กล่าวว่า
“ไหนล่ะ คำสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมา?
ตั้งแต่ที่บรรพบุรุษของเราตาย
ไป ทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิม
มาตั้งแต่เริ่มสร้างโลก”
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:3-4