นิสัยที่เหมือนเดิม

3 สิงหาคม 2021

ข้าได้เขียนบางอย่างไปยังคริสตจักร 
แต่ดิโอเตรเฟส ชอบเอาตัวเองมาเป็นที่หนึ่ง ไม่ยอมรับเรา
ดังนั้น หากข้ามา ข้าจะเตือนเรื่องที่เขาทำ
คือการพูดจาใส่ร้ายพวกเรา ยิ่งกว่านั้น 
เขายังปฏิเสธไม่ยอมต้อนรับพี่น้อง
และยังไปห้ามคนที่จะต้อนรับพวกเขา 
แล้วก็ไล่พวกเขาออกจากคริสตจักรด้วย
ถอดความจาก 3 ยอห์น 9-10