บทเพลงคร่ำครวญของเยเรมีย์

หนังสือเล่มต่อไปคือ บทเพลงคร่ำครวญของเยเรมีย์……..

เยเรมีย์เสียใจมากกับการที่ยูดาห์ต้องตกไปเป็นเชลยของคนเคลเดีย

เป็นเวลาสี่สิบปี ที่เยเรมีย์คอยเตือนผู้คน ให้กลับใจใหม่ ให้เลิกทำบาป (ประมาณปี 645-605  ปีก่อนคริสตศักราช)

เขาทำนายถึงเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้น ให้ทั้งประชาชน และกษัตริย์ได้รับรู้

แต่พวกเขาส่วนใหญ่กลับไม่สนใจและยังเคียดแค้นที่เยเรมีย์พูดแต่สิ่งร้าย ๆ

พวกเขาต้องการฟังเรื่องของพร   เรื่องความรุ่งเรือง ไม่ใช่เรื่องของหายนะที่จะมาถึง

ภาพวาดโดย มาร์ค ชากัล
ภาพวาดโดย มาร์ค ชากัล

 

แล้วเมื่อถึงวันที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ยกทัพมาล้อม โจมตี และยึด เผานครเยรูซาเล็ม
ตามที่เยเรมีย์เคยบอกไว้  แทนที่เขาจะสะใจ  เขากลับยิ่งเสียใจ ทรมานใจกับความทุกข์ยากของผู้คน

คำคร่ำครวญนี้ เขียนออกมาเป็นบทประพันธ์แบบฮิบรู
บ่งบอกถึงความทุกข์ใจของเยเรมีย์เอง