เพลงคร่ำครวญ 1-1

เพลงคร่ำครวญ 1:1-5

(เพื่อน ๆ ครับ  บทเพลงนี้ เยเรมีย์กำลังคิดถึงกรุงเยรูซาเล็ม)

อาเลฟ…. พยัญชนะตัวแรกของฮิบรู

โอ้…นครที่เคยเต็มด้วยผู้คน บัดนี้ร้าง อ้างว้าง…
เธอเคยยิ่งใหญ่  บัดนี้ เธอเหมือนหญิงที่ถูกทิ้งไป…

เธอเคยเป็นเหมือนเจ้าหญิง… บัดนี้กลายเป็นเชลยทาส


เบท.. พยัญชนะตัวที่สอง

ยามค่ำ.. เธอร่ำไห้อย่างขื่นขม  น้ำตาไหลอาบแก้ม

จะหาคนที่มาปลอบใจ  ก็หาไม่พบ

เพื่อน ๆ  ทรยศต่อเธอ ไม่เว้นสักคน พวกเขากลายเป็นศัตรูไปเสียแล้ว


กิเมล…พยัญชนะตัวที่สาม

ยูดาห์กลายไปเป็นเชลยต่างแดน  ทุกข์ยาก  ถูกใช้แรงงานหนักหน่วง

ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางชาติทั้งหลาย  เธอไม่พบที่พักพิงอันสงบ

ผู้ที่ไล่ล่าก็ตามทัน ยามที่เธอเดือดร้อน
ดาเลท…พยัญชนะตัวที่สี่

ทางไปสู่ศิโยนก็เศร้าโศก  ไม่มีใครมาเทศกาลงานเลี้ยงอีก

ประตูเมืองทุกบานถูกทิ้ง  เหล่าปุโรหิตก็ร้องคราง

ลูกสาวพรหมจารีต้องทนทุกข์     เธอเองต้องขื่นขมอย่างยิ่ง

 

เฮ.. พยัญชนะตัวที่ ห้า

คู่ต่อสู้ของเธอกลายเป็นหัวหน้าไปแล้ว  ศัตรูของเธอก็รุ่งเรืองขึ้น

ที่้เป็นเช่นนี้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เธอต้องทนทุกข์ เพราะเธอได้ล่วงละเมิดอย่างท่วมท้น

ลูก ๆของเธอก็ออกไป กลายเป็นเชลยต่อหน้าคู่ต่อสู้