บรรยากาศรัชสมัยซาโลมอน ๘-๒

2 พงศาวดาร 8:11-17

บรรยากาศและความเป็นไปในรัชสมัยของราชาซาโลมอนนั้น เป็นภาพที่ชัดเจนมาก

ราชาซาโลมอนเป็นราชาแห่งการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ   สถาปัตยกรรมอันงดงาม และยังทรงเป็นนักปราชญ์ที่ได้เขียนงานไว้มากมายอีกด้วย

แต่อีกสิ่งที่ราชาซาโลมอนยังทรงใช้เวลามากคือ การมีมเหสีและนางห้ามเป็นฮาเร็มเลยทีเดียว!

หนึ่งในนั้นคือราชธิดาของฟาโรห์   พระองค์ทรงสร้างราชวังให้พระนางเป็นพิเศษ   พระองค์ไม่ทรงให้พระนางอยู่ในวังซึ่งราชาดาวิดได้ทรงสร้างไว้  พระองค์ทรงเห็นว่าที่เหล่านั้นซึ่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเคยอยู่  เป็นที่อันศักดิ์สิทธิ์   พระนางไม่ควรอยู่…. สงสัยจริงว่า ราชธิดาฟาโรห์ได้เอาอะไรมาด้วย  อาจเป็นรูปเคารพหรืออะไรบางอย่างที่ราชาซาโลมอนเอง ทรงรู้ว่า เอามาอยู่ด้วยกันไม่ได้

ราชาซาโลมอนทรงรู้ดีว่า ราชธิดาของฟาโรห์นั้น เป็นสตรีต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้า  แต่พระองค์ก็ยังทรงเอาพระนางเข้ามา  และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตขาลงของพระราชา!

แต่ส่วนในเรื่องการนมัสการพระเจ้านั้น    ราชาซาโลมอนได้ทรงเริ่มต้นดี

ไม่ว่าราชาดาวิดจะทรงกำหนดอะไรไว้ก่อน    ราชาซาโลมอนก็ทรงทำตามกฎเกณฑ์เหล่านั้น  เช่นการถวายเครื่องบูชาประจำวัน    ในวันสะบาโต   วันขึ้นหนึ่งค่ำ  และในเทศกาลประจำปีสามครั้งคือ   เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ   เทศกาลสัปดาห์  และเทศกาลอยู่เพิง

ราชาซาโลมอนทรงกำหนดการแบ่งเวรของปุโรหิต   คนเลวีในการนำนมัสการสรรเสริญพระเจ้า  คนเฝ้าประตูต่าง ๆ   พระองค์ทรงดูแลเรื่องการคลังของพระวิหารโดยกำหนดคนไว้ดูแลอย่างรอบคอบ

ไม่เฉพาะงานพระวิหารที่สร้างออกมาอย่างงดงาม

แต่การบริหารจัดการในพระวิหารก็ไม่มีที่ติเช่นกัน

 

ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศนั้น มีอะไร ๆ ที่ทำให้ราชาซาโลมอนยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อย ๆ

ราชาฮีรามได้ส่งเรือ ส่งคนเชี่ยวชาญการเดินเรือไปให้ราชาซาโลมอนเพื่อไปเอาทองคำมากมายจากเมืองชายทะเลในแผ่นดินเอโดม