ผู้ขัดขวางปฏิปักษ์

18 สิงหาคม 2020

bubee.net

และท่านก็รู้ว่า อะไรได้หน่วงเหนี่ยวมันไว้
เพื่อว่ามันจะปรากฏตัวในเวลาของมัน
เพราะอำนาจนอกกฏหมายเริ่มทำงานไปแล้ว
แต่มีผู้คอยหน่วงเหนี่ยวมันอยู่
จนกว่าท่านจะออกพ้นทางไป
ถอดความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:6-7